Bài viết liên quan:
Đồi cát Quang Phú
Đồi cát Quang Phú

Địa chỉ: Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Khu sinh thái DraiTang Mí Dung
Khu sinh thái DraiTang Mí Dung

Địa chỉ: Ea Trol, Sông Hinh, Phú Yên, Việt Nam

Bãi biển Bãi Rạng
Bãi biển Bãi Rạng

Địa chỉ: thôn 2(Bãi Rạng), Xuân Hải, Tx. Sông Cầu, Phú Yên, ...

Nhà Thờ Bác Hồ (căn cứ Tỉnh ủy Phú Yên)
Nhà Thờ Bác Hồ (căn cứ Tỉnh ủy Phú Yên)

Địa chỉ: Sơn Định, Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Bãi biển Bãi Gốc
Bãi biển Bãi Gốc

Địa chỉ: Phú Yên, Việt Nam

Đầm Cù Mông
Đầm Cù Mông

Địa chỉ: Tx. Sông Cầu, Phú Yên, Việt Nam

Translate »