Bài viết liên quan:
Chùa Bảo Tịnh
Chùa Bảo Tịnh

Địa chỉ: 174 Phan Đình Phùng, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, ...

Quảng Đức Xưa
Quảng Đức Xưa

Địa chỉ: Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên, Việt Nam

Chùa Bảo Lâm
Chùa Bảo Lâm

Địa chỉ: QL1A, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Chùa Đá Trắng
Chùa Đá Trắng

Địa chỉ: QL1A, An Dân, Tuy An, Phú Yên, Việt Nam

Bãi Rêu Xanh - Xóm Rớ
Bãi Rêu Xanh – Xóm Rớ

Địa chỉ: Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Bãi biển Bãi Nồm
Bãi biển Bãi Nồm

Địa chỉ: Tx. Sông Cầu, Phú Yên, Việt Nam

Translate »