Bài viết liên quan:
Đền Lăng Sương
Đền Lăng Sương

Địa chỉ: Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam

Hồ Ly (Hồ Thượng Long)
Hồ Ly (Hồ Thượng Long)

Địa chỉ: Thượng Long, Yên Lập, Phú Thọ, Việt Nam

Bản Cỏi
Bản Cỏi

Địa chỉ: Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam

Chùa Cát Tường
Chùa Cát Tường

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, ...

Làng cổ Hùng Lô
Làng cổ Hùng Lô

Địa chỉ: Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Thiên cổ miếu
Thiên cổ miếu

Địa chỉ: Vũ Thê Lang, Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Phú ...

Translate »