Bài viết liên quan:
Đầm Cù Mông
Đầm Cù Mông

Địa chỉ: Tx. Sông Cầu, Phú Yên, Việt Nam

Quảng Đức Xưa
Quảng Đức Xưa

Địa chỉ: Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên, Việt Nam

Chùa Bảo Lâm
Chùa Bảo Lâm

Địa chỉ: QL1A, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Chùa Đá Trắng
Chùa Đá Trắng

Địa chỉ: QL1A, An Dân, Tuy An, Phú Yên, Việt Nam

Mũi Yến
Mũi Yến

Địa chỉ: An Hoà, Tuy An, Phú Yên, Việt Nam

Bãi Rêu Xanh - Xóm Rớ
Bãi Rêu Xanh – Xóm Rớ

Địa chỉ: Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Translate »